Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ Δ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

0

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας με την αρ. 4/07-03-
2023 Πράξη του, κατήρτισε και ανακοινώνει τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό
πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε.
Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α) και β) της παρ.1 του άρθρου 32
του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

Comments are closed.