Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΠΥΣΠΕ

Γκούμας Ευθύμιος
Ανδρεόπουλος Γεώργιος
Πρόεδρος – Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας Αναπληρωτής πρόεδρος – Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Παπαστεφάνου Αργυρώ Σίμου Αικατερίνη Τακτικό Μέλος –  Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αταλάντης Φθιώτιδας
Αναπληρώτρια Αντιπρόεδρος -Διευθύντρια του 20ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας.
Σκαφίδας Γεώργιος Κωτσαλάς Ιωάννης Τακτικό Μέλος – Διευθυντής του 18ου Δημοτικού
Σχολείου Λαμίας
Αναπληρωματικό Μέλος – Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Λάριμνας Φθιώτιδας.
Τσιάμαλος Χρίστος Ζαλαβράς Αθανάσιος Τακτικό Μέλος – Διευθυντής του 22ου Δημοτικού
Σχολείου Λαμίας
Αναπληρωματικό Μέλος – Διευθυντής του 23ου Δημοτικού
Σχολείου Λαμίας
Ζαχάρης Γεώργιος
Ζαφείρη Αντιγόνη
Τακτικό Μέλος – Εκπαιδευτικός του 2ου Δ.Σ Σπερχειάδας Φθιώτιδας
Αναπληρωματικό Μέλος – Εκπαιδευτικός του ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κουρούτος Μιχάλης
Σαρρής Χρήστος
Τακτικό Αιρετό Μέλος – Καθηγητής κλάδ.ΠΕ03
Αναπληρωματικό Μέλος – Καθηγητής κλάδου ΠΕ 04.2
Γούλας Αλέξανδρος
Χριστόπουλος Γιώργος
Τακτικό Αιρετό Μέλος – Καθηγητής κλάδ. ΠΕ03
Αναπληρωματικό Μέλος – Δάσκαλος κλάδου ΠΕ70
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Κοτρώνης Γεώργιος
Κυραϊλίδης Χαράλαμπος
Τακτικό Αιρετό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος
Μπαλαούρα Αγγελική
Μονάντερας Νικόλαος
Τακτικό Αιρετό Μέλος
Αναπληρωματικό Μέλος