ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραθέτουμε το ΦΕΚ κατανομής θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις ομάδες σχολείων Στερεάς Ελλάδας.