ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διευθυντής Γκούμας Ευθύμιος  
     
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Φαλιά Αικατερίνη 2231352723
Πρωτόκολλο  Κατσούλη Αλεξάνδρα 2231352722
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος (Αναπλ. Δ/ντής Διεύθυνσης) Ανδρεόπουλος Γεώργιος 2231352728
Υπευθ. Σχολ. Δραστηριοτήτων  Λεμόνη Ελένη 2231352730
Υπ. Φ.Α & Σχολικού Αθλητισμού   2231352723
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Προϊστάμενος Κούτρας Αποστόλης 2231352735
Μισθοδοσία  Αδάμ Γεώργιος
Λιάκος Παναγιώτης
2231352731-2
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊστάμενος Γιαταγάνας Ιωάννης 2231352720
 Π.Υ.Σ.Π.Ε  Λάττα Γεωργία 2231352716-17
Άδειες  Σουρλή Αικατερίνη 2231352721
Σχολικά Γεύματα   2231352740
ΕΣΠΑ Σταματίου Ιωάννης 2231352726-27
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊσταμένη Πετροπούλου Βελισσαρία 2231352734
Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Γκούρλης Νικόλαος 2231352731