Γραμματεία
2231352719

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Διευθύντρια Παναγιώτα Χουλιάρα-Σιδερά  
Γραμματεία 2231352719
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊσταμένη Φαλιά Αικατερίνη 2231352723
Πρωτόκολλο   2231352722
 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Προϊστάμενος (Αναπλ. Δ/ντής Διεύθυνσης) Ανδρεόπουλος Γεώργιος 2231352728
Υπευθ. Σχολ. Δραστηριοτήτων Λεμόνη Ελένη 2231352730
Υπ. Φ.Α & Σχολικού Αθλητισμού Ζαφείρη Αντιγόνη 2231352723
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Προϊστάμενος Κούτρας Αποστόλης 2231352735
Μισθοδοσία   2231352731-2
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊστάμενος Γιαταγάνας Ιωάννης 2231352720
 Π.Υ.Σ.Π.Ε   2231352716-717
Άδειες   2231352721
Σχολικά Γεύματα   2231352740
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προϊσταμένη Πετροπούλου Βελισσαρία 2231352734
Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Γκούρλης Νικόλαος 2231352731