ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΓΙΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΕΣΠΑ-και-ΠΔΕ

01.Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακής-κατάστασης-

02.ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

03.Υπεύθυνη-δήλωση-για-ιατρική-βεβαίωση-ΕΣΠΑ

04.Υπεύθυνη-δήλωση-περί-μη-ποινικής-δίωξης-κτλ.

05.Υπεύθυνη-δήλωση-για-σύνταξη-ΕΣΠΑ

06.Υπεύθυνη-δήλωση-για-δικαιολογητικά-ΕΣΠΑ

07.Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας-ΕΣΠΑ

08.ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΝΕΟ

09. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΕΣΠΑ

Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού-ΕΣΠΑ

Αίτηση-μειωμένου-ωραρίου-ΕΣΠΑ

Εκτύπωση ενσήμων (  https://www.efka.gov.gr/ Από το  πεδίο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους»  επιλέγουμε  «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών») και τα εκτυπώνετε σε μορφή PDF

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Τα απουσιολόγια μπορείτα να τα αντλείτε από την πλατφόρμα 

https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΑΔΕΙΩΝ-ΕΣΠΑ-2020

ΑΙΤΗΣΕΙΣ