Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Πίνακας συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Φθιώτιδας 

0

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Φθιώτιδας, όπως καταρτίστηκε με την αρ. 04/7-3-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Comments are closed.