Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Υποδείγματα Αποφάσεων Χορήγησης Αδειών με Λογότυπο ΕΣΠΑ

Υποδείγματα αποφάσεων εκτός της ΠΕΠ – ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ, τα οποία βρίσκονται στο μέσο της σελίδας

ΠΕΠ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΗ