Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ

01.Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακής-κατάστασης-

02.ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

03.Υπεύθυνη-δήλωση-για-ιατρική-βεβαίωση-ΕΣΠΑ

04.Υπεύθυνη-δήλωση-περί-μη-ποινικής-δίωξης-κτλ.

05.Υπεύθυνη-δήλωση-για-σύνταξη-ΕΣΠΑ

06.Υπεύθυνη-δήλωση-για-δικαιολογητικά-ΕΣΠΑ

07.Αίτηση-αναγνώρισης-προϋπηρεσίας-ΕΣΠΑ

08.ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΝΕΟ

09. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΝΕΟ)

10.Βεβαίωση Απογραφής: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του e-efka>Μισθωτοί>Βεβαίωση Απογραφής>Είσοδος στην Υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής>Συνέχεια με κωδικούς στο TAXISNET.

11.Εκτύπωση ενσήμων ( https://www.efka.gov.gr/el Από το  πεδίο «Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους» επιλέγουμε «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών» και τα εκτυπώνετε σε μορφή PDF )

Αίτηση-αναγνώρισης-μεταπτυχιακού-ΕΣΠΑ

Αίτηση-μειωμένου-ωραρίου-ΕΣΠΑ