ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΔΕ

Σχ. έτος 2023-24

Βεβαίωση Απογραφής: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του e-efka>Μισθωτοί>Βεβαίωση Απογραφής>Είσοδος στην Υπηρεσία Βεβαίωση Απογραφής>Συνέχεια με κωδικούς στο TAXISNET.

Εκτύπωση ενσήμων ( https://www.efka.gov.gr/el Από το  πεδίο «Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους» επιλέγουμε «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών» και τα εκτυπώνετε σε μορφή PDF )