Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού

0

Comments are closed.