ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

0

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΜΕΣΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-10-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.) ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (OXI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΑΡΧΕΙΟ πχ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΠΟ_ΠΤΥΧΙΟ κλπ) ΚΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ e-mail ΣΤΟ: dipedoik@sch.gr

 1. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (σημαντικό για τη ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ).
 2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου).
 3. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και αναλυτική βαθμολογία).
 4. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής).
 5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία αποδεικτικού α) ΑΦΜ (όχι εκκαθαριστικό), β) Α.Μ.Κ.Α, γ) ΑΜ/ΙΚΑ.
 7. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας (υποχρεωτικά) όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό.
 8. Πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις (από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.
 9. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α? (για τους άντρες).
 10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/Σύμφωνο Συμβίωσης: (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης.
 11. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: ο/η εκπαιδευτικός συμπληρώνει τη σχετική αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία. Βεβαίωση ενσήμων.
 12. Εκτύπωση των ενσήμων (https://www.efka.gov.gr/ Από το  πεδίο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ Ασφαλισμένους»  επιλέγουμε  «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών»). ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF
 13. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
 14.  Βεβαίωση ΠΕΚ (σε περίπτωση που υπάρχει).
 15.  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  και Υπεύθυνες Δηλώσεις (από την ιστοσελίδα

https://dipe.fth.sch.gr/v2/?page_id=4143 )

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

              Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου)

 • βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή λοχείας,
 • είναι μητέρες α) έχουν παιδί ηλικίας έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου (απαραίτητη η βεβαίωση από την υπηρεσία του συζύγου για μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου ή μειωμένου ωραρίου) κατά δυο ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση, β) δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους,
 • έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία (πραγματικός χρόνος και όχι σχολικά έτη) άνω των 10 ετών, παρακαλούνται να ενημερώσουν το Τμήμα ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Comments are closed.