Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2020-2021

0

Comments are closed.