ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 
ΑΡΧΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΝΤΥΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Επιστροφή στην κεντρική σελίδα

 

Ο Αναπληρωτής του Διευθυντή Π.Ε Φθιώτιδας κ. Γκούμας Ευθύμιος, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, σας καλωσορίζουμε  στην  ιστοσελίδα μας 

     

''Τοποθετήσεις Υποδιευθυντών, Υποδιευθυντών υπεύθυνοι ολοήμερων σχολείων, προϊστάμενοι ολιγοθεσίων'' (23-9-2014)

''Μεταπτυχιακό του Παν/μιου Αιγαίου: Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση" (23-9-2014)

''Ανακοινοποίηση: Ανακοίνωση διαθέσεων  εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου'' (23-9-2014)
"Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπ/κών που διατέθηκαν από τη Β/θμια στην Α/θμια  Εκπ/ση, αναπληρωτών εκπ/κών & τροποποιήσεις  τοποθετήσεων"                                                                          (20-09-2014)
"Ανακοίνωση διαθέσεων  εκπ/κών Π.Ε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου"                                      (20-09-2014)
''Λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2014-2015''                                                            (16-09-2014)
''Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδου ΠΕ16, εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και Αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ71''                                                                                                                                                (12-09-2014)

''Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015''                                                              (12-09-2014)

"Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδου Π.Ε60-τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11"      (10-09-2014)
" Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60"                                                                                                                                  (09-09-2014)
"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 "                                                                                                                                (06-09-2014)
"Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων"                                                                                                                          (06-09-2014)
" Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών"                                                                                             (04-09-2014)

''Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας (όσον αφορά την με αριθμ. πρωτ. 137707/Δ1/02.09.2014 εγκύκλιο)''                                                                                                                            (03-09-2014)

''Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015. Ενημέρωση και οδηγίες''                                                                                                                           (03-09-2014)

''Ανακοίνωση ονομάτων υπεράριθμων εκπαιδευτικών και λειτουργικών κενών για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς'' (02-09-2014)
''Ανακοίνωση: Λειτουργικά κενά για υπεράριθμους εκπαιδευτικούς''                                                           (02-09-2014)
''Ανακοινοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών''                                                                                                                                                   (29-08-2014)                                                                         
''Ανακοίνωση λειτουργικών υπεραριθμιών''    (28-08-2014)
''Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας και των αποσπασμένων  από άλλα ΠΥΣΠΕ'' (28-08-2014)
''Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2014 και Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014''  (28-08-2014)
''Νέο - Σημαντικό: Ανάκληση - τροποποίηση απόσπασης''                                                                   (27-08-2014)                                                               
''Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σε Δ/νσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης, σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών  για το σχολικό έτος 2014-2015''                                       (11-08-2014)

''Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015''                                       (04-08-2014)

''Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 & ΠΕ60 που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μετά τη διενέργεια των μεταθέσεων'                                                                                                                                        (30-07-2014)                                                                                   
''Ανακοίνωση μεταθέσεων - οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ Φθιώτιδας''                                                                    (25-07-2014)
" Μεταθέσεις εκπ/κών Π.Ε. σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) έτους  2014"                                                                                                        (17-07-2014)
''Μεταθέσεις και Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2014-2015''                                         (16-07-2014)
''Ανακοίνωση τοποθετήσεων  Υπεράριθμων Εκπ/κών''                                                                         (15-07-2014)
''Ανακοίνωση υπεραριθμιών''        (11-07-2014)
" Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015"                                                        (16-06-2014)
" Αποχαιρετιστήρια επιστολή Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, κ. Αθανασίου Σιούτα "                                         (13-06-2014)
''Ανακοινοποίηση: Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.και ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχολικό έτος 2014-2015''                                               (05-06-2014)                                                                         

''Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2014-2015''                                                                                                                 (29-05-2014)

''Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2014-2015''                                       (29-5-2014)

"Οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης, μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων"                                              (23-05-2014)
''Δελτίο τύπου - Εγγραφές μαθητών''                                                                                                                              (22-05-2014)
''Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015 - Λήξη σχολικού έτους 2013-2014''                                                                                                              (22-05-2014)                                                 
''Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)''                                                                                                                                                    (22-05-2014)                                                                                 
''Οδηγίες προστασίας σε περίπτωση σεισμού από τον ΟΑΣΠ''                                                                (07-02-2014)   
" Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Πολιτισμός και ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία" στους άξονες προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ " (10-01-2014)
''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ''              (26-11-2013)

 

 

Mισθοδοσία online

Εκπαιδευτικά
Θέματα


Διοικητικά & Οικονομικά
Θέματα


Σύλλογοι      
Εκπαιδευτικών
Ν. Φθιώτιδας

Μοριοδότηση
Σχολείων
& Νηπιαγωγείων

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

 
Χιλιομετρικές
Αποστάσεις


Χάρτης     
Φθιώτιδας


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

 

   
   
      
   
 

Σχεδίαση - Κατασκευή: Νικόλαος Δημ. Λεοντάρης, Κεφαλάς Δημήτριος
 Διαχείριση-Ενημέρωση:  Κολοκυθά Σταυρούλα, Φαλιά Κατερίνα
Πνευματικά
Δικαιώματα 2008 - 2009 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας