Έναρξη της 2ης Επιμορφωτικής Περιόδου της Γ Φάσης του προγράμματος “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)” με κωδικό ΟΠΣ 5032906 

0

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η 2η Επιμορφωτική Περίοδος της Γ Φάσης του προγράμματος “Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)” με κωδικό ΟΠΣ 5032906 και έχει ανακοινωθεί πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς καθώς και κωφούς εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., Δ.Υ.Ε.Π., Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.), μόνιμους, αναπληρωτές, ιδιωτικούς και ωρομίσθιους

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως και τη Δευτέρα 20-03-2023 ώρα 13:00.

Comments are closed.