Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούμενων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης. 

0

Comments are closed.