Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α ? τάξη του 16ου Πειραματικού Δ. Σχ. Λαμίας 

0

Για την εγγραφή των μαθητών στην Ά τάξη του Πειραματικού Δημοτικού ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

  • Οι γονείς/κηδεμόνες αρχικά εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α ? τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/18474/ Δ1/18.02.2022 (ΑΔΑ:6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωής Μακρή με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 23», κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2022. (για τα όρια https://dipe.fth.sch.gr/v2/?page_id=2829)
  • Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στο 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.
  • Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας.

Comments are closed.