Διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω εκτάκτων συνθηκών 

0

Comments are closed.