Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Δικαιολογητικά οδοιπορικών και υπερωριών μονίμων εκπαιδευτικών

0

Στο μενού   Έντυπα – Χρήσιμα έντυπα μονίμων εκπαιδευτικών   έχουν αναρτηθεί τα δικαιολογητικά υπερωριών μονίμων εκπαιδευτικών

Comments are closed.