Αναμορφωμένος οριστικός πίνακας μοριών αιτούμενων εκπ/κων για βελτίωση /οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Φθιώτιδας (ΠΕ60- ΠΕ70)

0

Comments are closed.