Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Καθαρισμός σχολικών μονάδων κατά το διάστημα λειτουργίας τους και όσο υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού

0

Comments are closed.