Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Αδυναμία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων της ΔΙΠΕ Φθιώτιδας

0

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα δεν είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων e-mail από την ΔΙΠΕ Φθιώτιδας λόγω πιθανού τεχνικού προβλήματος στο ΠΣΔ. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα ανάλογα τμήματα της Δνσης.

Comments are closed.