Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)

0

Δεδομένου ότι προτεραιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί η διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές με το Δημόσιο, θεσπίστηκε με το άρθρο 52 του ν . 4635/2019 (Α? 167) η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης με τη διεύθυνση (gov.gr). Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, προκειμένου να συγκεντρωθεί το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν σε έναν ιστότοπο του Δημοσίου . Η ανωτέρω ψηφιακή πύλη θα αποτελέσει μια γέφυρα αλληλεπίδρασης πολίτη και κράτους . Ειδικότερα, σε πρώτο επίπεδο,  θα συγκεντρωθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από άλλους ιστότοπους, ενώ σταδιακά η πύλη αυτή θα αποτελέσει την κύρια επαφή του πολίτη με το κράτος, τόσο για πληροφορίες όσο και για υπηρεσίες που έως τώρα απαιτούσαν φυσική παρουσία .  ? Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  και (ΕΔΩ)

Comments are closed.