Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ. Έχουν αποσταλλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες αναπροσαρμοσμένες ? ως προς το περιεχόμενο – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ – μετάβασης των Δ/ντών και προϊσταμένων της ΔΙΠΕ Φθιώτιδας από και προς τις σχολικές τους μονάδες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πεδία που είναι κενά,- λόγω έλλειψης αντίστοιχων δεδομένων – θα συμπληρωθούν αποκλειστικά από τους ενδιαφερόμενους με δική τους ευθύνη. Εκ της ΔΙΠΕ Φθιώτιδας.

0

Comments are closed.