Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εντός της ημέρας θα αποσταλούν στα σχολεία το σύνολο των ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ( τύπου Α’) που αφορούν τους Δ/ντες και τους Προϊσταμένους Σχολικών Μονάδων. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκτυπώσει την προσωπική του βεβαίωση.

0

Comments are closed.