Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων αιτουμένων εκπ/κών για βελτίωση- οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Ενστάσεις επί του πίνακα για τυχόν λάθη και παραλείψεις υποβάλλονται μέχρι και 10/02/2020.

0

Comments are closed.