Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Απόφαση τοποθέτησης- διάθεσης Εκπ/κών σε Σχολ. Μονάδες της ΔΙΠΕ Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης: Πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολ. έτος 2018-2019.

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.