Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Απόφαση τοποθέτησης- διάθεσης εκπ/κών και τροποποίησης τοποθέτησης εκπ/κών σε Σχολ. Μονάδες της Α/θμιας Π.Ε. Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης “Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019″, με κωδικό ΟΠΣ 5031898 ΤΟΥ Ε.Π. ” Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020″.

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.