Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας: “Σχέδια Μαθήματος, Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες & project based learning”

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.