Ανάρτηση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης ΕΕΠ & ΕΒΠ 

0

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 28-05-2024 μέχρι και την Παρασκευή 31-05-2024 και ώρα 13:00 μ.μ., στην Διεύθυνσή μας.

Comments are closed.