Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών της εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2023_2024 

0

Comments are closed.