Διαβίβαση απόφασης Δ.Ε.Π.Π.Σ: “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024” 

0

Comments are closed.