Ανακοίνωση Προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ79 (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

0

Από 20/2/2023 έως 25/02/2023 υποβάλλονται ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση ειδικών κατηγοριών μετάθεσης δεν έχει γίνει ακόμη από το ΠΥΣΠΕ και θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό συμβούλιο και πρό την ανακοίνωση των Οριστικών πινάκων.

Τηλ επικοινωνίας 2231352716. 

Comments are closed.