Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση Προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ79 (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

0

Από 20/2/2023 έως 25/02/2023 υποβάλλονται ενστάσεις για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Διευκρινίζεται ότι η έγκριση ειδικών κατηγοριών μετάθεσης δεν έχει γίνει ακόμη από το ΠΥΣΠΕ και θα πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό συμβούλιο και πρό την ανακοίνωση των Οριστικών πινάκων.

Τηλ επικοινωνίας 2231352716. 

Comments are closed.