Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Απαλλαγή από άσκηση καθηκόντων προϊστάμενων Σχολικών μονάδων-Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων 

0

Comments are closed.