Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Λειτουργία σχολείων 31-01-2022 

0

Διακοπή και μετάθεση μαθημάτων σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω εκτάκτων συνθηκών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :Τις διατάξεις:

1. α) Της υποπερ. 5 περ. Η παρ ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ¨Νέα Αρχιτεκτονικήτης Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης¨. β) Του Π.Δ. 148/2010 (Α΄ 241 ) ¨Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨ όπωςτροποποιήθηκε με τις αριθ. 3203/84663/22-06-2017 (Β΄ 2201) & 3749/77622/11-06-2018(Β΄2467) Αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-ΣτερεάςΕλλάδας ¨Έγκριση Τροποποίησης- Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής ΥπηρεσίαςΠεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας¨ γ) Του αρ. 4 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109) ?Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων καιδημοτικών σχολείων?. 2. Την αριθμ. (οικ.) 241160/3781 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμούΧωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΥΟΔΔ/935). 3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 250564/3916/9-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη ΣτερεάςΕλλάδας, περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους χωρικούςΑντιπεριφερειάρχες (Β΄ 5331). 4. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που εμποδίζουν τητήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (αερισμός αιθουσών, προαυλισμός κτλ) καθώς καιγια προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης πουπιθανόν προκύψουν και κατόπιν εισήγησης των Δημάρχων,

ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Αθανάσιος Καρακάντζας αποφασίζει :

Α) Τη διακοπή των μαθημάτων την Δευτέρα 31/01/2022 σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λόγω των έκτακτων συνθηκών (ισχυρός παγετός) που επικρατούν, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λοκρών και του Δήμου Δομοκού,Β) τη μετάθεση έναρξης μαθημάτων την Δευτέρα 31/01/2022 την 10η πρωινή στο Δήμο Μακρακώμης στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου, στο Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου και στο Δημοτικό Τυμφρηστού ,με την παράκληση να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της αριθ.131451/ΓΔ4 κοινής υπουργικής απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορούν την τηλεκπαίδευση όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

Comments are closed.