Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση Προσωρινών πινάκων Μορίων των Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας που αιτούνται βελτίωσης θεσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ σε Γενική και Ειδική Αγωγή 

0

Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε Φθιώτιδας που αιτούνται βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης εντός  ΠΥΣΠΕ σε Γενική και Ειδική Αγωγή. 

Σχετ.: Η με αριθμ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιος μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Από 14/01 έως 23/01 θα υποβάλλονται ενστάσεις ώστε σε περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΠΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους, να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις.

Comments are closed.