Δ ΦΑΣΗ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2021-2022 

0

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 16 έως και την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 απευθείας στη σχολική μονάδα.

Comments are closed.