Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών Γ? Φάση  

0

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Δευτέρα 1  Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.

Comments are closed.