Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων σε προϊστάμενους ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων  

0

Comments are closed.