Προσωρινές τοποθετήσεις ? Αποσπάσεις – Διαθέσεις για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπ/κών κλ.ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ79 ΠΕ86.

0

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης τυχόν συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων έως την Τετάρτη 01-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

Η δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση  dipefth@sch.gr

Comments are closed.