Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις με θητείες

0

Για ενημέρωση των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί οι κυρωμένοι από τη ΔΕΠΠΣ τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης τοποθετηθέντων και μη τοποθετηθέντων με θητεία εκπαιδευτικών σε ΠΕΙΣ και ΠΣ, βάσει των προτιμήσεών τους (πράξη 23/ΔΕΠΠΣ/16-8-21).
Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (xlsx)
Πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων ανά ΠΔΕ και βαθμίδα (pdf)
Σύμφωνα με το εδ. 7, της παρ. 2 του άρθρου 19, του ν. 4692/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθ. 177 του ν.4823/2021, ΦΕΚ 136 Α και ισχύει η ΔΕΠΠΣ απευθύνει συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν απομείνει, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας κενών που μπορούν να καλυφθούν με συμπληρωματική δήλωση (xlsx)
Πίνακας κενών που μπορούν να καλυφθούν με συμπληρωματική δήλωση (pdf)
Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στους πίνακες μη τοποθετημένων των ΠΔΕ και της αντίστοιχης βαθμίδας και κλάδου με τις παραπάνω κενές θέσεις να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο depps@minedu.gov.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/8/21 στις 12:00 το μεσημέρι δηλώνοντας:
είτε μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις,
είτε ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν σε καμία από τις παραπάνω κενές θέσεις.

Πηγή: Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
( https://depps.minedu.gov.gr/?p=10682 )

Comments are closed.