Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ενημέρωση για Άδειες

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αφορά μακροχρόνιες απουσίες σχολικού έτους 2021-2022, άδειες μητρότητας (κύησης-λοχείας-ανατροφής), αναρρωτικές επαπειλούμενης κύησης, προγραμματισμένες αναρρωτικές.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να απουσιάσουν από τα καθήκοντά τους για τους παραπάνω λόγους από 01-09-2021 (άδειες μητρότητας-κύησης-λοχείας-ανατροφής, αναρρωτικές επαπειλούμενης κύησης, προγραμματισμένες αναρρωτικές) να μας ενημερώσουν έως την Παρασκευή 16/07/2021 ηλεκτρονικά στο e-mail της Δ/νσής μας dipefth@sch.gr  και στη συνέχεια, να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας, από 23/08/2021 έως και 27-8-2021.

Τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σκαναρισμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email της Δ/νσής μας, καθώς και να κοινοποιούνται στο e-mail του σχολείου οργανικής και τοποθέτησης (με τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής του αιτήματος).

Comments are closed.