Έρευνα: Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Πριν και Μετά την πανδημία

0

Το eTwinning υλοποιεί τη δράση «Διαδικτυακών Μαθημάτων» και προσφέρει στους eTwinners εκπαιδευτικούς το Online μάθημα με θέμα «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0, της εκπαιδευτικής ρομποτικής και των κινητών συσκευών για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων». Στο πλαίσιο του μαθήματος έγινε καταγραφή των απόψεων των eTwinners για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις απόψεις και τη χρήση εργαλείων και πλατφορμών πριν και μετά την πρώτη καραντίνα/lockdown (Μάρτιος-Μάιος 2020). Δείτε τις μερικές απαντήσεις εδώ:

Comments are closed.