Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ενημερωτικά άρθρα του ΠΣΔ για αντιμετώπιση προβλημάτων στο Webex

0

Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε τηλεδιάσκεψη Webex

Προτεινόμενοι έλεγχοι για μία ποιοτική τηλεδιάσκεψη Webex

Comments are closed.