Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Απαλλαγές και αναθέσεις άσκησης καθηκόντων σε προϊστάμενους ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

0

Comments are closed.