Είσοδος στην τηλεδιάσκεψη Webex για εκπαιδευτικούς

0

Από τις ανακοινώσεις του ΠΣΔ:

Η υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης webex.sch.gr είναι διαθέσιμη σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, εκπαιδευτικών, στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στην Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση, καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Μαθητείας και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

δείτε περισσότερα εδώ: https://webex.sch.gr/docs.php

Comments are closed.