Ανακοίνωση για αναπληρωτές/τριες – υπογραφή σύμβασης και πρωτότυπα δικαολογητικά.

0

Παρακαλούμε, από αύριο 08/09/2020 να προσέλθετε στην ΔΠΕ Φθιώτιδας για να υπογράψετε την σύμβαση σας και να προσκομίσετε τα παρακάτω πρωτότυπα δικαιολογητικά:

1) Ιατρικές Γνωματεύσεις(ψυχίατρο και παθολόγο)

2) Όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις

3) Αίτηση προϋπηρεσίας και Μεταπτυχιακού (για όσους έχουν).

4) Αίτηση για μειωμένο ωράριο (για μητέρες)

5) Απογραφικό δελτίο

μέχρι και 14/09/2020.

Comments are closed.