Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μοριοδότησης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ & υποβολή ενστάσεων επί των πινακών – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

0

Comments are closed.