Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

0

Κατά την διάρκεια της παραλαβής των αιτήσεων εκπ/κων, μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν αποθηκευτεί και προσμετρηθεί εκ του λειτουργικού συστήματος  e-data η συνυπηρέτηση της κ. Τζοβάρα Μαρίνας (ΠΕ60), η συνυπηρέτηση της κ. Ζαχαροπούλου Βασιλικής (ΠΕ70),  τα μόρια τέκνου του Τσιαντή Δημητρίου (ΠΕ70) και διορθώθηκαν. Παράλληλα διαπιστώθηκε,  εκ του λειτουργικού συστήματος, λανθασμένη αποθήκευση και προσμέτρηση  μορίων συνυπηρέτησης για κ. Κατσαρό Χρήστο (ΠΕ70), διορθώθηκε και αφαιρέθηκαν.

Comments are closed.