Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης βάσει αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Υπεθύνων Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της ΔΠΕ Φθιώτιδας

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.