Απόφαση τροποποίησης – βελτίωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Φθιώτιδας στο πλαίσιο της Πράξης ¨Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2018-2019″, με κωδικό ΟΠΣ 5031898 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσηκαι Δια Βίου Μάθηση, 2014-2020”

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.