Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού

Ανάρτηση α)προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπ/κών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2018-2019 και για το ημερολογιακό έτος 2019 Νοτίου Ημισφαιρίου και β)πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, για την αριθμ. 151820/Η2/13-9-2018 Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0
κατεβάστε το αρχείο

Comments are closed.